Voorwaarden Petbnb Tegoed

Laatst bijgewerkt: 01-05-2018

Hoe Ontvang Je Petbnb Tegoed

Als Petbnb gebruiker kun je Petbnb tegoed verdienen door een vriend te introduceren via Petbnb. Voorwaarde is dat:
  • Alleen als de vriend zich aanmeldt via jouw unieke link kan het tegoed worden toegeschreven aan jouw account.
  • Het tegoed wordt pas bijgeschreven na de eerste voltooide boeking van de geïntroduceerde vriend.
Petbnb kan ten alle tijd het tegoed nietig verklaren wegens een vermoeden van frauduleus handelen of tegen de regels van Petbnb handelen.
De geïntroduceerde vrienden nog geen eerdere account hebben of hebben gehad op Petbnb. Ook geldt dat per huisdier en huishouden slechts 1x tegoed kan worden geclaimd.

Petbnb Tegoed Inwisselen

Een geïntroduceerde vriend kan het Petbnb tegoed gebruiken als (gedeeltelijke) betaling op Petbnb.
We brengen wel altijd een klein bedrag in rekening als servicekosten zodat de oppas verzekerd is tegen aansprakelijkheid.
Petbnb tegoed die door een doorverwezen gebruiker word gebruikt die het boekingsbedrag overschrijden, word verbeurd verklaard. Als de boeking een waarde heeft van 7 euro en het resterende tegoed is 3 euro dan vervalt het resterende tegoed van 3 euro.
Tegoed verdient door vrienden te verwijzen kan alleen worden gebruikt voor boekingen met een waarde van meer dan 50 euro exclusief servicekosten.
Als een boeking een kwalificerende boeking is, wordt het tegoed van Petbnb automatisch weergegeven als tegoed van Petbnb op de betaalpagina.
Petbnb tegoed moeten binnen een bepaalde periode worden gebruikt:
  • Voor een doorverwezen gebruiker: binnen 90 dagen vanaf de datum van aanmelding uitgegeven. Na 90 dagen vervalt het Petbnb tegoed.
  • Voor een verwijzende gebruiker: binnen een jaar na de datum waarop het tegoed is uitgegeven.
Petbnb tegoed is uitgegeven voor promotionele doeleinden; het tegoed heeft geen contante waarde en kan niet worden overgedragen of ingewisseld voor geld.
Petbnb tegoed kan niet worden verdiend door meerdere Petbnb accounts te maken. Petbnb tegoeden dat is opgebouwd in een afzonderlijke kan niet worden samengevoegd met tegoed in andere accounts.
Als er twijfelt of het saldo op uw account correct is weergegeven neem dan contact op met ons. Petbnb zal onderzoeken of het saldo correct is berekend en informeert je over de uitkomst.
Je bent verantwoordelijk voor eventuele fiscale gevolgen die kunnen voortvloeien het gebruik van Petbnb tegoed. Indien van toepassing kan Petbnb verplicht zijn BTW te verrekenen met diensten waarvoor de Petbnb tegoed wordt ingewisseld.

Deel Jouw Link Alleen Met Vrienden

Jouw link mag alleen gedeeld worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Delen van de link met onbekenden maakt het eventueel verdiende tegoed nietig. De link mogen niet worden gedeeld op een manier waarop ze zich niet direct richten op vrienden zoals via kortingswebsites, fora, Wikipedia, Reddit etc.

Meerdere Verwijzingen

Een doorverwezen vriend mag de link slechts 1x gebruiken mits geen enkel lid van het huishouden van de vriend niet eerder op Petbnb aangemeld is geweest. Als een vriend meerdere uitnodigingen heeft gekregen dan is voor de eventuele toekenning van tegoed bepalend welke link is gebruikt bij de aanmelding.

Overige

Als enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Beëindiging en Wijzigingen

Petbnb kan dit programma op elk moment opschorten of beëindigen om welke reden dan ook. Ook behoudt Petbnb zich het recht voor om accounts van gebruikers en hun tegoed te verwijderen als zij op wat voor manier dan ook handelen in strijd met de algemene voorwaarden van Petbnb.
De voorwaarden voor gebruik van tegoed en het type dienstverlening waarvoor u tegoed kunt inwisselen kan op elk moment worden gewijzigd door Petbnb.

Updates van de Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als we deze voorwaarden wijzigen plaatsen we de wijziging op Petbnb.nl.